EPIGRAF FOTO v. Kenny Marek Møller
Verdener i det små...
Detaljer klippet ud af omgivelserne ved fotografiets magt... Intet stort, intet småt. Bare iagttagede detaljer i verden.